Bart Van Hee

sculpturen, installaties

Bart Van Hee woont in Bachte-Maria-Leerne, in de buurt van de Oude Leie. Hij is autodidact. Zijn creatieve inslag in combinatie met zijn liefde voor de natuur liggen aan de basis van de beelden en installaties die hij maakt. Voor de opbouw van die beelden en installaties werkt Bart met trouvailles; drijfhout, skeletten, schedels, gemummificeerde dieren. Vragen en hypothetische antwoorden rond de klimaatopwarming met de daaraan verbonden evolutionaire aanpassingen vind je terug in zijn werk.

Bart opereert onder de naam 61Birds. 61, het aantal broedvogels in Vlaanderen op de rode lijst, zoals vermeld in een publicatie door Natuurpunt op 18 januari 2017.

Zijn creatieve uitwassen hebben tot doel stil te staan bij wat is, bij wat er om ons heen gebeurt. Deze kunstwerken nodigen uit om te durven zien waar we nu staan. In de hoop dat ze inspirerend werken naar de toekomst toe.