Charlotte Peys

tekenkunst

Charlotte Peys (°1987) beschouwt tekenen en schrijven als relationele aangelegenheden. Het is een trekken van lijnen, het zichtbaar maken van onderliggende verbindingen, het openvouwen van ruimtes, het oprekken van een voorstellingsvermogen. Ze zoekt in haar werk naar de meest passende vorm om een gesprek mogelijk te maken. Ze trekt lijnen tussen mens en niet-mens, tussen wat was en wat is, tussen feit en fictie, tussen mens en omgeving.